Kaya Tutucu Bariyerler

Kaya Tutucu Bariyerler, Kaya taş düşmesinde ekonomik çözümler sunarlar.
  • Ekonomik koşullar,
  • emniyet durumu,
  • uygulama alanına erişim koşulları
Kentsel alanlar, karayolu,demiryolu, maden alanları ve endüstriyel yapıların emniyeti ve güvenliği için kaya ve taş düşmesine karşı kullanılan kaya bariyeleri (çelik bariyer) geniş ve yüksek şevlerde ya da yüzeysel önlemlerin alınmasının mümkün olmadığı yerlerde etkili bir çözüm yöntemidir.

Kaya tutucu bariyer uygulamaları genellikle yamaç veya şev yüzeyinde, kopma bölgesinden sonra gelen “geçiş bölgesi” ve “darbe bölgesi” alanlarına konumlandırır. Kaya bariyeri kurulum bölgesi için çeşitli mühendislik çözümlerinden faydalanılarak, potansiyel kayaların düşme hızı, sıçrama yüksekliği ve izleyeceği yolu çıkarılır. Bu sayede yüksekliği, kurulum açısı, yüksekliği ve kapasitesi tam olarak belirlenir.

Kaya bariyerleri 250kj’den 10.000kj’e kadar enerji soğurma kapasitesine sahiptir. Çeşitli yapısal elemanlardan oluşan kaya bariyerleri, 6-12m aralığından kurulan direk (post), fren elemanları, ankrajlar, 2-6m arasındaki yükseklikteki ağlardan oluşmaktadır. Güvenliği asla şansa bırakmayacak olanlar kaya bariyerlerinde EOTA ve ETAG 027 standartlarını gözetmelidir.

Kaya bariyeri uygulama sonrasında, büyük bir darbeye maruz kalıp deformasyona uğrayabilir. Buradaki en önemli nokta bariyerin tamir edilmeye fırsat bulmadan ikinci bir kaya kütlesi darbesine maruz kalması durumunda göstereceği işlevselliktir. Kaya bariyeri uygulamaları belirli zaman aralıklarında gözlemlenmeli, darbe sonrası bakımı yapılmalı ve ilgili bileşenleri değiştirilip sıfırlanmalıdır. Bu yüzden sadece ilk satın alma ve kurulum maliyetleri dışında orta ve uzun vade de bakım masraflarının olacağı göz ardı edilmemelidir. Bu arada unutmadan bariyer tedarikçisinin yedek parçaları zamanın temin etmesi de önemlidir.

Kaya düşmesine karşı koruma bariyerlerinde ilk bakılan özellik her ne kadar kj enerji soğurma kapasitesi olsa da, inovativ ürünler de bulunmaktadır. Mesela; ön montajlı, daha az ankrajlı, daha kısa ankrajlarla ankraj kuvveti ve kolay kurulum gibi özellikler karar sırasında önem teşkil eder.

veya diğer özel durumlar koruma yapılacak bölgenin çelik grid-çelik ağ-tel ağ  sistemleri ile çözüm uygulamasına uygun olmadığında, ayrışma yapan kaya kütlelerinin düşme rotalarında  veya darbe bölgelerinde imal edilecek kaya tutucu bariyerler, altyapının, mevcut yolların veya binaların korunmasında oldukça etkili olabilir. Bu sistemler kayaçların düşme rotalarına konumlandırılarak, güvenlik sağlanmaktadır.

Güvenliğiniz, her şeye hazırlık olabilmenizdir. Zor, karmaşık ve tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için geliştirdiğimiz sistemler sayesinde sizlere güçlü, dayanıklı ve kullanışlı mühendislik çözümleri sunuyoruz. Geniş ölçekli ve zor arazi koşullarında; teknik, topografik, pratik ve ekonomik nedenlerle yüzeysel koruma sistemleri uygulanamamaktadır. Zeminin kısıtlayıcılığını ortadan kaldırmak için kaya düşmelerine karşı bariyer sistemleri en efektif çözümdür. Benzeri olmayan ve resmi standartlara göre (ETAG) en iyi olan enerji sönümleyici bariyer sistemlerimiz kullanım ömrü boyunca performanslarını kaybetmediği gibi bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olmasıyla fark yaratmaktadır. 250kj enerji seviyesinden 8500kj enerji seviyesine kadar kapasitelere sahip bariyer sistemlerimiz yamaç ve şevlerden düşebilecek kaya ve taşların enerjisinin absorbe ederek tutacaktır. Geoart’ın bariyerleri İsviçre de konusunda uzman uygulayıcılar ile iş birliğiyle geliştirilmiştir. Bu nedenle bariyerler, kurulumu daha hızlı ve daha emniyetli hale getiren ve imalat süresini kısaltan özelliklere sahiptir.

EOTA onaylı Kaya bariyerlerimiz, Avrupa Teknik Onay Organizazyonu (EOTA), Avrupa Test ve Onay Kılavuzu 27 (ETAG 27) uyarınca test edilmiş ve onaylanmıştır. Geoart, 500 kJ’den 8.500 kJ’e kadar enerji soğurma kapasitesine sahip bariyer serisi için Avrupa Teknik Onayını (ETA) kazanmıştır. İmalat, tedarik ve montaj süreçleri için ayrıntılı bir şekilde alınan onaylar, bariyer sistemleri için CE Sertifikasının (kalite standardı) alınmasını mümkün kılmıştır.

İster çelik ister esnek dolgu malzemesinden teşkil edilmiş olsun; bariyer tasarımında bazı parametreleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Bunlar;
  • Düşme enerjisi
  • Düşüş hızı
  • Çarpma Yüksekliği
  • Şev boyunca doğru noktanın tayini
  • Uygulama esnasında oluşacak problemler
Çelik bariyerler ise özel olarak 500 kjoul den 10.000 kjoul ‘e kadar kapasiteli Avrupa standartlarında tasarlanmış bariyerlerdir. Bunlar yapılacak hesaplamalar neticesinde enerji seviyesine ve sıçrama yüksekliğine göre seçilerek proje ihtiyacına göre kullanılan bariyerlerdir.

Bariyer tasarımında düşmesi muhtemel blokların düşmeleri özel bilgisayar programları ile anime edilerek düşme enerjileri ve düşme rotaları belirlendikten sonra maksimum sıçrama yüksekliği dikkate alınarak doğru malzeme seçimi yapılır.

Yandaki şekilde özel bilgisayar programı ile yapılmış düşme animasyonu görülmektedir.